SEKARANG BERSYUKUR

SEKARANG BERSYUKUR

Now Thank We All our God

Martin Rinkart, Johann Cruger

 

Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan!

Sempurna dan besar segala karya Tuhan

Dib‘riNya kita pun anug’rah dan berkat

Yang tak terbilang t’rus semula dan tetap

 

Yang Maha Mulia memb’rikan sukacita

Damai sejahtera di dalam hidup kita

KasihNya tak terp’ri mengasuh anakNya

Pertolongan besar seluas dunia

 

Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi

Sang Bapa, Anak, Roh di tahta maha tinggi

Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah

Sekarang dan terus selama-lamanya!