CARI DAHULU KERAJAAN ALLAH

CARI DAHULU KERAJAAN ALLAH

Seek Ye First

Karen Lafferty

 

Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaranNya
Maka semua ditambahkan padamu
Halelu, haleluya!

 

Mintalah, Tuhan pasti memberi
Carilah kau pasti dapat
Pintu dibukaNya bila kau ketuk
Halelu, Haleluya!

 

Bukan makanan saja kau perlu
Paling perlu firman Allah
Yang merupakan jaminan hidupmu
Halelu, Haleluya!