ADAKAH TUHAN MENGAWASI?

ADAKAH TUHAN MENGAWASI?

Does Jesus care?

Frank E. Graeff, J. Lincoln Hall

Adakah Tuhanku m’ngawasi waktu ‘ku hancur hati?

Diserang Iblis, jalan p’nuh duri, adakah Tuhan m’ngawasi?

 

* Ia m’ngawasi, Ia m’ngawasi, kar’na Ia yang rahmani

Keadaan sukar, semua berubah, Tuhan tetap m’ngawasi

 

Adakah Tuhanku m’ngawasi, pencobaan m’nimpai?

Hatiku sedih, tak yang mengerti, adakah Tuhan m’ngawasi?

(back to *)

 

Adakah Tuhanku m’ngawasi, berpisah atau mati?

Hariku t’riris, tak yang simpati, adakah Tuhan m’ngawasi?

(back to *)