SANDAR PADA LENGAN YANG KEKAL

SANDAR PADA LENGAN YANG KEKAL
Leaning on the Everlasting Arms
Elisha A. Hoffman, Anthony J. Showalter

Alangkah senang dan bahagia
Ku bersandar lengan yang kekal
Karunia besar dib’ri olehNya
Sandar pada lengan yang kekal

* Sandar, sandar, sandar Tuhan kuat dan aman
Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal!

Jalan musafir indah dan permai
Ku bersandar lengan yang kekal
Jalanku cerah, hilang yang getir
Sandar pada lengan yang kekal
(back to *)

Hilanglah cemas, hilang takutku
Ku bersandar lengan yang kekal
Hatiku aman, Tuhan panduku
Sandar pada lengan yang kekal
(back to *)