Renungan Minggu Ini

SERI KISAH PARA RASUL [1]
HIDUP YANG DIUBAH TUHAN AKAN MENGUBAH DUNIA
KISAH RASUL 1 – 3

Senin 13 May 2019
Nats: Kisah Rasul 1:1 – 11 – Kamu akan Menjadi Saksi-KU
(1) Selama 40 hari lamanya, Yesus yang telah bangkit menampakkan diri berulang kali sebagai bukti
bahwa Ia hidup untuk membangkitkan konfiden besar bagi murid-murid-Nya.
(2) Lukas ingin membuktikan kepada Teofilus bagaimana bisa Injil Yesus bisa sampai dari Yerusalem hingga ke Roma. Coba tempatkan dirimu pada posisi murid-murid Yesus, bagaimana perasaanmu ketika kamu diberi tugas seperti di ayat 8?
(3) Adakah anda lebih sering tidak yakin dan takut, ketika anda melihat kekuatan yang kecil dari setiap tugas pelayanan Injil dan gereja-Nya? Kuasa rohani apa yang perlu anda yakini melalui bacaan firman Tuhan ini?
(4) Bagaimanakah janji Yesus akan datang kembali dan Ia telah menyediakan kemuliaan bagimu menuntun hidupmu selama di dunia ini?

Selasa 14 May 2019
Nats: Kisah Rasul 1:12 – 26 – Bertekunlah dalam Doa
(1) Kuasa Tuhan bekerja adalah waktu dan hak-Nya Tuhan, kita hanya selalu meresponinya dalam
percaya, berserah, dan doa. Lihatlah bagaimana sikap murid-murid ketika mendengar janji firman Tuhan kepada mereka yang dicatat dalam bagian perikop ini.
(2) Siapa saja kumpulan murid-murid yang ibadah dan berdoa ini? Berapa jumlah mereka pada awalnya (lihat ayat 14 dan 15)?
(3) Apa yang kamu amati tentang sikap Petrus terhadap kitab Mazmur dalam Perjanjian Lama? Apa yang anda pelajari dari sikap Petrus ini dalam meresponi Alkitab yang anda baca setiap hari?
(4) Prinsip-prinsip apa yang anda pelajari bagi setiap kita yang memilih seseorang dalam pelayanan dan bagaimana menjalankan sebuah pelayanan dari bagian yang kita baca ini?

Rabu 15 May 2019
Nats: Kisah Rasul 2:1 – 13 – Ketika Roh Allah Bekerja
(1) Murid-murid Yesus berkumpul dan tekun berdoa, dan bekerjalah Roh Kudus dalam kuasa-Nya. Coba renungkan mengapa murid-murid bisa berbahasa berbagai bahasa yang menjadi tanda pertama yang diberikan kepada murid-murid?
(2) Bagaimana reaksi orang-orang yang melihat peristiwa ini? Tetap saja ada orang-orang yang menyindir mujizat yang terjadi ini. Apa yang dapat anda pelajari dari reaksi negatif manusia walau telah melihat peristiwa supranatural!
(3) Berdoalah dengan sungguh agar Tuhan berikan hidup berdoa yang tekun dan kuasa Roh Tuhan bekerja dengan indah dalam hidupmu!

Kamis 16 May 2019
Nats: Kisah Rasul 2:14 – 40 – Terbukti Petrus Menjadi Saksi Kristus
(1) Kebenaran Alkitab adalah fondasi dari khotbah Petrus. Petrus membuktikan bahwa janji dan nubuat Tuhan dalam Alkitab adalah kebenaran yang harus dipercayai. Renungkan bagaimana Petrus mengutip Perjanjian Lama dan sikapnya kepada firman Tuhan ini!
(2) Ayat 23, bagaimana ayat ini mengajarkan anda tentang setiap kejadian ada dalam kehendak Tuhan tetapi manusia juga bertanggung jawab atas setiap keputusan dalam hidupnya?
(3) Lihat ayat 26, siapakah Yesus orang Nazaret itu? Dan bagaimana caranya Petrus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan kepada pendengarnya?
(4) Apa yang Petrus janjikan kepada mereka yang meresponi kebenaran Injil itu? Bagaimana kesaksian Petrus ini mengajar anda bagaimana caranya bersaksi bagi Injil Yesus? Berdoalah agar Tuhan juga selalu beri keberanian padamu.

Jumat 17 May 2019
Nats: Kisah Rasul 2:41 – 47 – The Beauty of Christian Fellowship
(1) Apa ciri rohani dari persekutuan gereja mula-mula yang dilukiskan di sini? Bagaimana kehidupan
gereja dan persekutuanmu jika dibandingkan dengan lukisan di perikop ini?
(2) Kecintaan dan devosi kepada Tuhan dan taat kepada pengajaran hamba-hamba Tuhan akan membuat seorang anak Tuhan dihormati dan menjadi daya tarik bagi dunia kepada persekutuan gereja.
(3) Sebagian besar orang Kristen mula-mula adalah lapisan masyarakat yang miskin. Orang Kristen yang lebih kaya menjual property mereka untuk berbagi dengan yang lebih miskin. Apa yang anda pelajari di sini tentang hidup persekutuan yang bekorban? Konsep mengenai harta milik yang Tuhan beri kepadamu?
(4) Menurutmu, bagaimanakah seorang Kristen bisa disukai semua orang? Apa yang ada dalam diri hidup kristiani yang diubahkan itu sehingga menjadi kesukaan orang lain?

Sabtu 18 May 2019
Nats: Kisah Rasul 3:1 – 10 – Pelayanan yang Membawa Orang Percaya Yesus
(1) Tuhan bekerja melalui mujizat kesembuhan sehingga orang-orang yang melihatnya memperoleh
kesempatan melihat dan mendengar berita Injil Keselamatan Yesus.
(2) Perhatikanlah bahwa mujizat terjadi bukan karena pada diri Petrus ada kehebatan dan kuasa, tetapi karena kuasa nama Yesus. Kita harus selalu waspada untuk tidak anggap diri hebat dan punya kuasa mujizat pada diri sendiri. Kita hanyalah instrument kuasa Tuhan bekerja.
(3) Rasul Petrus memakai kesempatan mujizat Tuhan ini untuk memberitakan dan meninggikan Yesus yang mati dan bangkit. Mujizat kesembuhan hanya menyembuhkan dari sakit fisik, tetapi bertobat kepada Yesus menyembuhkan dari dosa mematikan.