TIDAK DENGAN TANGAN YANG HAMPA

Welyar Kauntu

Tidak dengan tangan yang hampa
Ku datang ke hadiratMu
Menyatakan rasa syukurku
Atas s’gala berkatMu

Tidak dengan tangan yang hampa
Ku sujud menyembahMu
Persembahkan s’luruh hidupku
Di atas mezbahMu

* Segalanya yang ‘ku miliki
Semuanya daripadaMu
Kan ‘ku bawa persembahanku
Yang terbaik hanya bagiMu