SEPERTI TUHANKU

SEPERTI TUHANKU

More like the Master

Charles H. Gabriel

 

S’perti Tuhanku yang ‘ku rindui

Yang lemah lembut dan rendah hati

Rajin bekerja, b’rani dalam benar

Lebih bersujud dan s’lalu bergemar

 

* S’rahkan jiwa hanya kepadaMu

S’rahkan jiwa segenap bagiMu

Jauhkan dosa, Tuhan, tolonglahku

Basuh dan pegang jiwaku s’lalu

 

S’perti Tuhanku, ‘ku minta s’lalu

B’riku kekuatan tanggung salibku

Kerja setia untuk K’rajaanNya

Penuh Roh Kudus memenangkan jiwa

(back to *)

 

S’perti Tuhanku hidup bagiMu

Penuh kasihMu, nyata muliaMu

Mengangkal diri s’perti Tuhan Yesus

S’perti Tuhanku sampai ‘ku berjumpa

(back to *)